Údržba pro TOP manažery 2019

Konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2019 k aktuálním tématům údržby

10. - 11. dubna 2019 

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2019 pořádaný Českou společností pro údržbu ve spolupráci s Technickou fakultou ČZU, Sdružením automobilového průmyslu a Svazem chemického průmyslu ČR. Mediálními partnery jsou, časopisy Trademedia, Řízení & údržba průmyslového podniku, All for Power a FACILITY MANAGER.

Cílem je poskytnout vrcholovým manažerům informace z oblasti Údržby 4.0 - prediktivní údržby vyžadující dobře fungující diagnostiku a analýzu dat. K danému tématu vystoupí řada odborníků z oblasti údržby, diagnostiky a prediktivní údržby z Čech i zahraničí.

Půjde o přední odborníky z automobilového průmyslu a dalších odvětví průmyslové činnosti. Nebudou chybět přednášky pracovníků poradenských a konzultačních firem včetně pracovníků univerzit. Pozornost bude věnována novým požadavkům na Údržbu 4.0, technickou diagnostiku, spolehlivost, informační systémy zaměřenými na zpracování dat z diagnostiky a monitorování technického stavu, aplikaci internetu věcí v oblasti údržby. Vynechány nebudou ani nové požadavky na kompetence a zejména znalosti a dovednosti pracovníků v údržbě. Posláním konferenčního semináře je též vytvořit prostor pro výměnu zkušeností z uvedené oblasti.

Pro koho je seminář určen?

Obsah semináře je určen pro vrcholové manažery, tj. ředitele společností, výrobní a technické ředitele, asset manažery, vedoucí investiční pracovníky, manažery, plánovače a techniky preventivní údržby se zaměřením na prediktivní údržbu a další pracovníky na úseku řízení majetku a jeho údržby, především z průmyslových organizací.

Termín konání a časový rozsah programu konferenčního semináře

10. a 11. dubna 2019 (2 dny)

Místo konání

Konferenční centrum Akademie věd ČR - zámek Liblice www.zamek-liblice.cz

Forma konferenčního semináře

Seminář bude probíhat formou interaktivních přednášek předních odborníků z oblasti Údržby 4.0, managementu a inženýrství údržby, případových studií a panelové diskuse. Úvodní přednáška bude věnována seznámení účastníků s Údržbou 4.0, kterou provede zástupce Svazu průmyslu.

Přihlášení na konferenční seminář

Přihláška na konferenční seminář je dostupná na internetových stránkách ČSPÚ:
https://udrzba-cspu.cz/events/konferencni-seminar-top-2019