Technologické úklidy v lakovnách

24.06.2019

Pokud bychom měli definovat, co je specifického na prostředí lakoven, potom musíme v první řadě zmínit jejich zásadní roli, kterou ve výrobním procesu zaujímají.
Velmi často jde totiž o finální (koncovou) technologii, která má za úkol mimo jiné v co největší míře eliminovat nedostatky, které vznikly v předcházejících krocích výrobního postupu. Je nezbytné udržet v prostorách lakoven maximální míru čistoty, protože právě tato veličina jde ruku v ruce se statistikou hodnoty kvality výroby. A stejně jako  v jiných případech lze nejlepšího výsledku dosáhnout především důrazem na prevenci, analýzu a eliminaci kritických míst s kontinuálním servisem čistoty. A důležitá je také velmi úzká spolupráce mezi klientem a dodavatelem technologie údržby a čištění.

Full-servis s maximální mírou transparentnosti

Naše společnost OKIN FACILITY a.s. používá k technologickému čištění nejnovější materiály a chemii od zahraničních i tuzemských výrobců, kteří získali cenné zkušenosti spoluprací s náročnými zákazníky, například ze segmentu automotive. Obecně se dá říci, že základem naší filozofie činností je předcházet vzniku nečistot formou preventivních opatření a progresivních metod řešení. Vždy se snažíme poskytnout zákazníkům veškeré naše know-how a zkušenosti v oblasti podpory údržby technologie lakovny, a podílet se tak na kvalitě lakovaného produktu. Díky našim dlouholetým zkušenostem v této oblasti dokážeme navrhnout funkční systém řízení kvality a údržby technologie lakovny, a to vždy s přihlédnutím k optimalizaci nákladů. K dosažení těchto cílů slouží jak nám, tak i zákazníkům dokument, který nazýváme "frekvenční list údržby a čištění". Stručně řečeno v sobě tento dokument kombinuje doporučené postupy čištění a údržby s vysokou hodnotou detailu konkrétních technologií. Před každým "zásahem" do technologie konzultujeme se zákazníkem veškeré postupy údržby, protože především sám zákazník ví, "kde ho tlačí pata" a co potřebuje jeho lakovna i koncoví zákazníci. Tímto náš klient získává plnou kontrolu nad rozsahem veškerých činností a následnou fakturací. Primárním cílem je totiž poskytnout zákazníkovi full-servis a komplexní podporu s maximální možnou mírou transparentnosti a součinnosti.

Prostředí lakoven je živý organismus

Dalším segmentem činností v oblasti lakoven je odlakovací a kalibrační servis. Tuto činnost provádíme jednak na nosičích a závěsech, na kterých se výrobek v lakovně lakuje, nebo přímo na výrobcích, které mají vadu v laku a je třeba je opětovně a bezchybně nalakovat. Cílem této činnosti je odstranění barev a laků, které ulpěly na závěsové technice při procesu lakování výrobku. Služba odlakování a kalibrace poskytuje zákazníkovi možnost opětovného použití závěsové techniky pro další lakování. Proces odlakování je poměrně náročnou a sofistikovanou službou, neboť každý závěs a každý druh laku mají svá specifika a úskalí. Obecně ale platí, že při procesu odlakování se musíme dostat nad hodnotu rozkladu pojiv nebo laků a pod hodnotu materiálových změn nosiče nebo závěsu. V portfoliu našem nebo našich partnerů je komplexní a úplná nabídka technologií pro odstranění těchto nánosů. Jedná se zejména o technologii odstranění pomocí pyrolýzy, chemického ponoru nebo postřiku, tryskání suchým ledem nebo alternativním médiem, čištění velmi vysokým tlakem vody, laserovým čištěním a čištěním pomocí ultrazvuku. Po každém procesu odlakování musí následovat proces kalibrace závěsové techniky. Tento krok je nutný pro bezchybnou a bezproblémovou možnost "navěšení" výrobku na tento závěs.

Na lakovnu pohlíží řada odborníků jako na živý organismus. Každý neodborný zásah nebo vstup mohou způsobit (a zpravidla také způsobí) nepříjemný problém v podobě chybně nalakovaných výrobků. Pro zákazníka je celá situace o to komplikovanější, že příčina tohoto následku není vždy na první pohled jasná. Zákazníkům proto nabízíme laboratorní analýzu vad v laku. Cílem této laboratorní analýzy je "pojmenování" vady a stanovení její příčiny s následným eliminováním zdroje. Zpravidla jde o spektrální analýzu, fluorescenční spektroskopii, makro/mikroskopii a řez vadou.

Lakovna se bez čistého vzduchu neobejde

Filtrace vzduchu v lakovnách a čistých provozech je velice nákladnou položkou, a proto se snažíme zákazníkovi nabídnout optimalizaci tohoto procesu s cílem neměnné kvality za nižší cenu a s možností snížení koeficientu hodnoty tlakových ztrát. Proto je další službou, kterou zákazníkům dodáváme, také kvalitní filtermanagement. Filtermanagement chápeme jako komplexní balíček péče o vzduchotechniku s primárním zaměřením na filtraci. OKIN FACILITY a.s. má v portfoliu celé spektrum filtračních materiálů pro účinnou filtraci vzduchu i te-kutin předfiltrací počínaje a ULPA filtrací konče. Součástí takového balíčku jsou dodání, výměna a likvidace filtračních materiálů, evidence a měření tlakových ztrát, nastavení a optimalizace VZT, čištění vnitřního i vnějšího povrchu a implementace vývojových novinek v oblasti filtrace.

Laser - rychlá, čistá a ekologická technologie čištění

Laserové čištění je moderní alternativa k tradičním metodám, jako jsou tryskání, čištění suchým ledem a chemické čištění. Čistění probíhá bez jakéhokoli přídavného média (písek, led, voda, brusivo, chemie), a proto jsou provozní náklady nejnižší ze všech průmyslových metod. Z našeho pohledu má tato technologie obrovskou budoucnost a potenciál, a to díky svým bezkonkurenčním provozním nákladům, šetrností k čištěnému materiálu a širokému (úplnému) uplatnění. 

A jak laser vlastně funguje? 

Při čištění laserem se využívá dvou fyzikálních efektů: povrchová vrstva je odpařena a odstraněna vlivem tepla z vyvolaného tlaku (vysoká teplota uvnitř materiálu vytvoří uvnitř vysoký tlak, který způsobí jeho zničení). Povrchová vrstva, kterou je potřeba odstranit, se odpařuje díky absorpci fokusovaného laserového záření. Velmi výkonné a krátké pulzy laserového záření (až 450 kW špičkového výkonu) mají na čištěný materiál minimální teplotní vliv. Pokud jsou parametry čisticího laseru správně nastaveny, čištěný materiál nemůže být jakkoli poškozen. Laserové čištění je tedy velmi šetrné k čištěnému materiálu. Laserová technologie, na které spolupracujeme s naším partnerem, má podobu moderní a kompaktní laserové jednotky, která je vhodná k okamžitému použití v provozu zákazníka, případně k instalaci do výrobních linek. Systém je předurčen pro průmyslové čištění materiálů od oxidů, rzí, barev, laků, mastnoty a nečistot. 

Díky využití vláknového laseru má proti standardním, např. pevnovláknovým laserům mnoho výhod. Nastavení výkonu a další změny parametrů se provádí pomocí displeje na přední části strojového zařízení. Ergonomická laserová hlava umožňuje uchycení na balancér pro snadnější manipulaci a dlouhodobou práci. Laser lze uplatnit v celé řadě výrobních odvětví: při čištění forem (plastikářský, gumárenský a potravinářský průmysl), při čištění rzi z kovových materiálů, čištění lepidel, mastnoty, olejů a dalších tuků před dalším procesem, čištění svarů, jejich oxidace a zabarvení a čištění barev a laků.

TEXT Lukáš Hruban FOTO Archiv Okin Facility 

Ostatní články z časopisu Facility Manager

Čištění biologického odpadu pomocí enzymů je ekologické, a přesto účinné. Organický odpad je v podstatě směs komplexních produktů, které se obvykle musí rozložit na jednotlivé složky. Máme-li dost času, řeší tento proces příroda tím, že provádí nutnou hydrolýzu, což je rozkladná reakce za pomoci enzymů, které jsou odvozeny z mikroorganismů...