Seminář FM snadno a jednoduše, pořádá IFMA CZ s určením pro FM manažery ve sféře státní správy

02.05.2019

Nazýváme-li dnes správu a provoz budov pojmem Facility management, nejde jen o vznešený název. Stejně jako pojem Facility manažer nebo Manažer FM služeb není jen vznešený název pro Správce budovy, Domovníka nebo Údržbáře či Zahradníka. Facility management (FM) v naší zemi bude mít zanedlouho kulaté dvacáté výročí a za tu dobu nasbíral celou řadu praktických dovedností a zkušeností. Je orámován a vymezen vlastními normami a vyučován v řadě předmětů na odborných vysokých školách. Ale především disponuje celou řadou praktických zkušeností a dovedností lidí, kteří tomuto oboru zasvětili svou mnohaletou praxi posledních dvou dekád. Disponujeme dnes obrovským množstvím informací, ale co nám chybí, jsou právě dovednosti. O ty své se přijdou podělit odborníci nejen z komerční sféry, ale i ze segmentu státní správy a samosprávy formou krátkých vstupů a následné panelové diskuse s účastníky semináře.

Termín: úterý 4. června 2019 v době od 9:00 do 15:00 hodin
Místo konání: Braunův dům, Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

8:30 - 9:00 Prezence
1. blok
9:00 - 9:30
Veřejná zakázka, státní správa a nastavení podmínek spojených s kvalitou
Státní správa, veřejná zakázka, hledání parametrů ve výběrovém řízení zaměřených na kvalitu.
Využití parametrů FM služeb (KPI, SLA) s následným uplatněním ve smluvním vztahu.
Aleš Pék - Univerzita Pardubice
9:30 - 10:00 Panelová diskuze k tématu
Úskalí veřejných zakázek v oblasti FM, aneb je SLA jen pro IT
Systematika zadávání VZ v oblasti FM, kritérií, která by měl zadavatel především zohlednit a správné specifikace
služeb, které budou předmětem VZ. Často opomíjený aspektu, jímž je následné sledování kvality dodaných
služeb a jeho systematika.
Jan Eisenreich - AK Drha
10:00 - 10:15 Přestávka na kávu

2. blok
10:15 - 10:45
Povinnosti provozovatele budovy a jejich provozní management
Novinky v oblasti provozního managementu budov a pomůcky pro jeho efektivní řízení.
Jana Malíková - TAFIRA FM
10:45 - 11:15 Panelová diskuze k tématu
Praktické otázky oprav a údržby objektů s památkovou ochranou
Stručné seznámení s povinnostmi vlastníka památkové chráněných nemovitostí a postup při zajištění
údržbových prací.
Dagmar Šwarzová - CENTRA
11:15 - 12:15 Přestávka na oběd

3. blok
12:15 - 12:45
Softwarové nástroje řízení FM služeb a správy nemovitostí
Rozsah FM služeb a zejména jejich efektivita dnes už nejsou záležitostí tabulkového editoru či e-mailových
zpráv a už vůbec ne papírových dokumentů. Usnadnit práci facility manažera či manažera FM služeb,
zefektivnit administrativní úkony či dokonce některé plně automatizovat mohou specializované informační
systémy a SW nástroje s plným využitím dnešních moderních technologií.
Jan Talášek - ATALIAN CZ
12:45 - 13:15 Panelová diskuze k tématu
13:15 - 13:30 Přestávka na kávu

4. blok
13:30 - 14:00
EQ priestoru
Senzibilita, reaktívnosť a pocit pohody sú nezameniteľné faktory adaptácie človeka na pravidlá spoločného
prostredia. Vytvoriť určitú rovnováhu jeho spolu-užívateľov a pomôcť rôznorodým individualitám vzájomne
kooperovať a spolu-užívať si energiu spoločného priestoru je oblasť rozvoja aktívnych nástrojov v oblasti FM.
Maroš Gečevský - I-AM
14:00 - 14:30 Panelová diskuze k tématu
Property technologie (proptech) a spokojenost lidí v budovách
Spokojenější zaměstnanci jsou v průměru o 12 % produktivnější, zvládají lépe stres, mají lepší analytické
schopnosti, snižují pro firmu personální náklady, jsou úspěšnější při uzavírání smluv a navíc přinášejí vyšší tržby.
Dominika Kaňáková - Spaceti

14:30 - 15:00 Závěrečné shrnutí