Používáte CAFM systémy tak, aby pracovaly pro vás?

26.07.2019

Na trhu je mnoho řešení pro správu nemovitosti a je mnohdy těžké si vybrat. Jedním z řešení je aplikace Revisio. Vznikla v roce 2015 jako komplexní a efektivní nástroj pro správce nemovitostí. Přinášíme vám rozhovor se zakladateli společnosti SkyCom online, s. r. o., Jaroslavem Linhartem a Martinem Stiborem.

Jak vznikl nápad vyvinout aplikaci Revisio?

Asi jako většina podobných nápadů, tedy z praxe. Podíleli jsme se s kolegou na správě relativně velkých portfolií nemovitostí a postrádali efektivní softwarové řešení. Nejprve jsme se jej snažili získat na trhu, ale po marném hledání jsme si uvědomili, že řešení, které hledáme, není k dispozici. A od tohoto zjištění byl už jen krůček k tomu, začít zvažovat vývoj řešení vlastního.

Co vaše aplikace klientům nabízí?

Aplikace Revisio nabízí komplexní řešení pro správu nemovitostí, které postupně roste spolu s našimi klienty. V současnosti nabízí devět modulů, přičemž každý z modulů dává uživateli přehled o určité oblasti správy nemovitostí.

Klientům nabízíme řešení na míru, kdy si klient může vybrat oblasti (moduly), které jej při správě budov zajímají, a ty následně používat. To mu však nebrání v tom, aby v budoucnu začal používat i další moduly.

Vzhledem k tomu, že se jedná o webovou aplikaci, uživatel má vždy jistotu, že pracuje s nejnovější verzí. Klientům nabízíme neomezený datový prostor pro ukládání informací, zajištěný v kontextu Zákona o kybernetické bezpečnosti. Aplikace Revisio je unikátní svým online napojením na aktuálně platnou legislativu a je pravidelně aktualizována o nové funkce a legislativní novinky. Detailní informace o modulech jsou uvedeny na našich webových stránkách www.skycom.cz.

Proč by měli správce nebo majitel svou nemovitost spravovat právě pomocí aplikace Revisio?

Nabízíme jednoduchost, efektivitu, a hlavně uživatelsky příjemné prostředí. Už při vývoji jsme se zaměřili na to, aby ovládaní aplikace bylo jednoduché a intuitivní a aby aplikace opravdu zjednodušovala práci správcům nemovitostí. Naši aplikaci může klient začít používat v řádu hodin. Není třeba ji instalovat, je přístupná přes webové rozhraní, a tedy k dispozici kdekoli, kde máte možnost datového připojení. Všechny informace jsou umístěny v zabezpečeném cloudu.

Veškerá data tak má uživatel kdykoliv online ve svém PC, tabletu anebo mobilním telefonu. Naši klienti tak mají kdykoli přehled o stavu nemovitostí v reálném čase.

Aplikace samozřejmě umožnuje selektivní přístup klienta k informacím dle jejich uživatelských oprávnění. Revisio je stále častěji využíváno jako dataroom při koupi nebo prodeji nemovitosti.

Kdo jsou vaši klienti?

Našimi klienty jsou potenciálně všichni vlastníci nebo správci nemovitostí. Revisio je univerzální, ale zároveň flexibilní, takže jej nyní využívají vlastníci velkých obchodních center anebo administrativních budov, stejně jako orgány státní správy nebo samosprávy. Mezi našimi klienty jsou nemovitostní fondy, property a facility společnosti, ale i průmyslové podniky, obchodní řetězce, města, obce anebo univerzity.

Jakým způsobem přistupujete ke svým klientům?

Náš vztah ke klientovi vnímáme jako službu. Jsme s klientem v kontaktu a reagujeme na jeho připomínky a požadavky. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou obvykle profesionálové v oblasti správy nemovitostí, vnímáme jejich návrhy jako přínosné a jejich zavedení do aplikace jako benefit ostatním uživatelům, kteří mají automaticky k těmto novým funkcionalitám přístup.

Jak vnímáte aktuální stav užívání CAFM systému na trhu?

Rozšíření CAFM systému není tak široké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Podle našich poznatků je nízké povědomí o používání softwarových nástrojů pro řízení facility managementu při správě nemovitostí. A netýká se to jen soukromého sektoru, ale rovněž státní správy nebo samosprávy. Využívání SW nástrojů závisí hlavně na individuálním postoji zodpovědných osob.

Jaké byste vyzdvihli hlavní benefity aplikace Revisio?

Revisio zásadně zrychluje, zpřehledňuje a zefektivňuje procesy. Je zároveň mocným kontrolním nástrojem v celé hierarchii, tedy od vlastníka nemovitosti až po externího dodavatele facility společnosti. Je nástrojem plánování činností včetně předpokládaných nákladů. Zásadním způsobem chrání know-how společnosti například v případě změn dodavatelů anebo fluktuace zaměstnanců. Mnoho oblastí, které Revisio řeší, je upraveno aktuálně platnou legislativou. Rozsah problematik je řešen v kontextu mnohaletých zkušeností osob, které stály u jeho vzniku. Neřešíme zbytečnosti, ale jdeme k podstatě věci s maximální efektivitou.

Kam směřuje další vývoj aplikace?

Je několik oblastí, kde vidíme potenciál dalšího vývoje. Rádi bychom prohloubili SW možnosti energetického managementu budov. Dále připravujeme rozšíření reportovací nadstavby aplikace. Je nepochybné, že budeme dále integrovat chytrá řešení, která na trhu vznikají, zejména směrem k mobilním, např. takzvaným komunitním aplikacím.

Naším cílem je, aby aplikace Revisio sloužila správci nebo majiteli nejen k efek- tivnímu řízení správy nemovitosti, ale také jako komunikační nástroj s nájemci, dodavateli anebo zákazníky. V této oblasti vidíme do budoucnosti velký potenciál.