On-line měření vás může zachránit před velkými ekonomickými ztrátami. Jak a proč byste měli měřit?

31.07.2019

Prvotní myšlenkou on-line měření bylo, že uživatele daných objektů zajímá, jakým způsobem se energie spotřebovávají: kdy je největší spotřeba, kdy je nejmenší spotřeba, když se něco stane v objektu a najednou spotřeba těch energií je nestandardní... Chtěli jsme, aby měli v reálném čase přehled a měli tato analytická data k dispozici. Zjednodušeně - nastala určitá situace a já on-line vidím, co přesně se děje.

"Když měříte on-line a máte systém, který vás dokáže upozornit, tak můžete něco udělat, třeba zabránit nějakým velkým škodám..."

Jsou dva typy zákazníků. Zákazník, kterému se "nikdy nic nestalo" a říká si, proč by měl takový systém chtít. Druhému typu zákazníka už se někdy "něco" stalo a chápe to okamžitě. Ví, jaké škody způsobí třeba prasklá voda ve sklepě. Voda může unikat i pod zem, což může znamenat obrovské náklady - takových případů bychom mohli vyjmenovat X a v každém jednotlivém případě šlo o náklady v řádech stovek tisíc až milionu.

Na konci roku přijdete na to, že je něco špatně. A to je pozdě!

"Mohu uvést příklad jednoho z našich prvních zákazníků, který šel do online měření. Kupodivu to nebyla firma, ale byla to část Prahy, resp. její správa nemovitostí. Zhruba před 10 lety jsem měl prezentaci na nějaké konferenci, kde za mnou přišel šéf té organizace a říká: "Máme takový problém... Máme teď platit milion korun za vodu na jedné škole, protože tam praskla voda. Přišlo se na to až za měsíc, takže to tam měsíc teklo..." Voda tekla v podstatě do země, nikdo na nic nepřišel, a najednou přišel účet na obrovskou částku. Fakturu zaplatili (a myslím, že se jim podařilo s dodavatelem vody dojednat, aby platili jen vodné, ne stočné) a začali podnikat kroky, aby se taková situace v budoucnu neopakovala. Tehdy jsme zavedli on-line měření spotřeby vody, následně jsme začlenili i elektřinu, a to na všech základních a mateřských školách dané městské části, což bylo 28 objektů," uvádí Jaromír Charvát, ředitel společnosti SOFTLINK.

"To je důvod, proč mít on-line měření. Podle mě zvyšuje bezpečnost provozu objektu. Navíc doplňujeme objekty o různá teplotní čidla, jsme tedy schopni v krátkém čase říct, zda je objekt přetápěný/nedotápěný a zda je třeba s tím něco udělat," doplňuje Jaromír Charvát.

"Na elektřinu je taky takový hezký případ - jeden z našich nejstarších zákazníků. Byla to střední škola. Přišli jsme a měřili kromě vody a tepla také elektřinu. Zjistili jsme, že je tam neustále vysoká spotřeba elektřiny, každý den včetně svátků, víkendů, v noci. To nebylo normální, bylo to nějakých 6 kW/hod. Školu jsme tedy i s ředitelem prošli, až jsme přišli i do serverovny. V té době tam byl na všechno server, na každou aplikaci (jako např. na e-maily nebo výuku). A tak jsme se ptali: "A proč máte každou tu aplikaci na zvláštním serveru?" Odpověď byla: "Protože ty servery jsou staré a neutáhly by to. Tak to máme takhle výkonově rozdělené, aby to fungovalo." Takže když jsme to úplně jednoduše spočítali podle štítků počítačů, tak 99 % nadspotřeby té energie dělalo IT. Doporučili jsme zainvestovat 100 tisíc do nového serveru. Dodnes si pamatuju, že tahle investice udělala za rok úsporu kolem 80 tisíc. Nový server tak měli téměř za rok doma. Pochopili, provedli investiční opatření a skutečně se spotřeba podstatně snížila.

Tenhle způsob odhalování a analýz se samozřejmě velmi dobře dělá u zařízení veřejné správy (školy, administrativní budovy atd.), u firem to až tak jednoduché není. Ale zase firma ví, co dělá, a v podstatě řeší úplně stejné problémy. Bez on-line měření toho mnoho nezjistíte. Jestli budete někoho nutit, aby denně chodil odečítat elektřinu, vodu nebo plyn, tak to vydrží 14 dní, pak na to tu a tam zapomene a bude to zpětně dopisovat, aby neměl průšvih. A to pomíjíme vliv lidského faktoru, kdy se zkrátka stane, že se opakovaným přepisováním čísla stane chyba. 

Samotné on-line měření vám samozřejmě nic neuspoří, ale když s ním začnete pracovat, tak se vám vrátí třeba i za tři měsíce.

"Co se týče tepla, mám ještě jeden hezký příklad z domu v Lysé nad Labem. Zákazník, kterého už máme dlouho v systému, měl obrovskou spotřebu tepla. Zateplili dům, ale pořád byly náklady na teplo vysoké. Tak jsme nasadili kontrolní teploměry a za týden nám bylo jasné, co se děje - budova byla přetápěná, měli tam neustále 26 °C! Sice zateplili budovu, ale kotelnou se nikdo nezaobíral, všichni byli spokojení, že je teplo, otevřeli okna... Stačilo zregulovat kotelnu, aby se topilo na standardních 22-23 °C, a okamžitě ušetřili. Když jsme pak výsledky konfrontovali s firmou, která tam tu kotelnu provozovala, tak se ohrazovali: "My máme regulaci, co nám to tu vykládáte?" Tak jsme jim ukázali kontrolní teploměry z jednotlivých pater a místností. Chvíli jim to sice trvalo, ale kotelnu zregulovali a zákazník ušetřil. 

Obecně kdokoliv, kdo má nějakou budovu, zavede on-line měření a bude s ním pracovat, tak určitě odhalí jakoukoliv nadspotřebu, zvýší bezpečnost provozu domu a okamžitě zjistí, že někde něco nefunguje nebo že došlo k nějaké závadě.

Náš systém ale umí i další věci, třeba pro firmy, které potřebují měsíčně účtovat náklady na nájemce, a to jak z odběrných míst, kde platí dodavatelům energií, tak i další tzv. "neměřené" náklady, jako jsou úklid nebo ostraha. Rozúčtování se může dělat různě (doposud bohužel stále převažuje manuální práce a několik let staré vzorečky v Excelu), přičemž náš systém nabízí plnohodnotné rozúčtování díky mnoha vzájemně kombinovatelným algoritmům, včetně následného exportu dat do účetnictví," uzavírá Jaromír Charvát.