Nanotechnologie jsou revoluční. Používáte je také?

01.11.2019

Vývoj a následná dostupnost nových technologií je zásadním hybatelem celé společnosti a veškeré dosavadní i budoucí lidské činnosti. V záplavě novinek a zpráv z celého světa se však člověk lehko ztrácí a času je ve dnešní globalizované společnosti méně a méně. Některým věcem je ale třeba přesto věnovat trochu drahocenného času. Jsou to především věci, které vám život usnadňují, a porozumění jim a jejich využívání vám ve výsledku čas naopak ušetří.

Proč předpona nano-?

Tato předpona je spojena s objevy nových materiálů, jevů a procesů v neobvykle malých rozměrech. Hovoříme zde o materiálech, jejichž struktury se pohybují v rozměrech nanometrů - od 1 nm do 100 nm. To jsou opravdu extrémně malé rozměry. Představíme-li si poměr velikostí kulové částice o průměru 100 nm a fotbalového míče, je zhruba stejný jako poměr velikosti daného míče a zeměkoule!

Nanočástice nejsou jedinečné pouze díky svým rozměrům, ale především díky jejich nepřekonatelným elektrickým, tepelným, magnetickým, optickým a dalším vlastnostem. Tyto vlastnosti se ovšem nepojí automaticky s každými částicemi nanometrických rozměrů, primárně však závisí na použitých chemických prvcích.

Stručná historie nanotechnologií

Možná tomu nebudete věřit, ale první, kdo nevědomky využíval nanotechnologii, byli římští skláři. Tajemné Lykurgovy poháry, pocházející ze 4. století, byly podrobeny vědeckému bádání a bylo prokázáno, že do skla byly přidávány prášky z kovů. Přítomnost částic kovů ve skle stojí za fascinujícími barevnými efekty výsledné práce řimských mistrů - pohár osvětlený zvenčí je smaragdově zelený, ale po vložení světelného zdroje dovnitř poháru "zázračně" zčervená. Teprve nedávno bylo prokázáno, že ve struktuře pohárů jsou přítomny i částice v rozměru nanometrů! Technologie výroby těchto pohárů však není známa.

  • Medicína - na prvním místě jednoznačně stojí za zmínku užití v lékařství. Díky nanotechnologii je dnes již možné cíleně aplikovat lék, například při léčbě rakoviny. Využívají se nanočástice naplněné chemoterapeutickou látkou, vázané na speciálních vláknech, která jsou přitahována rakovinovými buňkami. Lék se uvolní teprve až ve styku s rakovinnou buňkou a nemoc je léčena šetrně a bez jakýchkoli nepříjemných vedlejších účinků, ke kterým dochází při běžné chemoterapii.
  • Strojírenství, stavebnictví, auto-motto - dají se vyrobit superpevné konstrukční materiály, které jsou tvrdší, a zároveň lehčí. Křehko-organické i anorganické nanonátěry jsou speciální roztoky, které poskytují dokonalé antikorozní a izolační vlastnosti, minimalizují tření a vytvářejí neviditelnou ochranu proti poškrábání.

Nanotechnologie penetruje strukturu materiálů, dostává se tedy do všech mikrotrhlin, a vytěsní tak na povrch i velmi staré a usazené nečistoty, které jdou poté snadno mechanicky odstranit. Zároveň na povrchu vytváří neviditel- ný film, který zabraňuje dalším nečistotám v usazení, a tím poskytuje ošetřeným povrchům dlouhodobou ochranu.

"Princip antikorozních a lubrikační sprejů Nanoprotech našich sprejů je v základu totožný. Obsahují nanočástice, které se na molekulární bázi uchytí na kovovém povrchu. Vyplní neviditelné mikrotrhliny a póry, ze kterých 100% vytěsní vlhkost. Takto vytvořená ochranná bariéra poskytuje dlouhotrvající antikorozní ochranu kovových povrchů proti nepříznivým vnějším vlivům. Jednotlivé spreje mají specificky upravené složení pro určené použití (například vyšší odolnost proti teplotním výkyvům, účinnější mazací složka apod.)," vysvětluje Jan Beránek ze společnosti NANOPROTECH.

Speciální složení izolačních sprejů poskytuje ochranu veškerým elektrickým kontaktům. Nanočástice proniknou i vrstvou oxidace a uchytí se na samotném povrchu kontaktu, čímž za- mezí další degradaci, a zároveň poskytují jedinečnou a snadno aplikovatelnou izolaci. Složení izolačních sprejů je vyladěno pro snadné čištění i následnou efektivní ochranu kontaktů. Díky vzlínavosti roztoku s nanočásticemi lze zpětně ošetřit i vodou poškozené přístroje a obnovit funkčnost bez nutnosti drahých servisních zásahů.

Příklady využití nanotechnologií:

  • Elektronika - vysoce vodivé materiály; velkokapacitní záznamová média; palivové články; jasnější a levnější displeje. Dále také výroba supravodivých materiálů, které nekladou odpor při průchodu elektrického proudu! Díky těmto materiálům je například možná tzv. supravodivá levitace.
  • Chemický průmysl - účinnější a efektivnější filtrace vody; čištění průmyslových emisí; dekontaminační technologie.
  • Vojenský průmysl - díky nanotrubicím uhlíku je například možno vyrobit"zázračnou" neprůstřelnou vestu o hmotnosti běžného trička. Dále konstrukční prvky stíhacích a průzkumných letounů apod.

Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Výčet možností využití nanotechnologií stále narůstá a věříme, že s postupem času budou nové technologie ještě dostupnější pro běžné každodenní použití.

Podle typu povrchového materiálu lze čistit rez, oxida- ci, zapečené nečistoty, mastnotu, vodní kámen, zbytky chemických přípravků, biologické nečistoty. Primárně musí být povrch uzavřený, aby se roztok nevsákl a zůstal na povrchu. V současné době není vhodné čistit nanotechnologií povrchy, které přijdou přímo do styku s potravinami.

"Zájem o použití těchto technologií se zvyšuje díky vyšší informovanosti facility managerů a nárůstu určitých typů problémů, se kterými umíme poradit. Dost často ale musíme na určité problémy, které umíme řešit, nejprve poukázat, jelikož se jedná o situace, které dříve řešení neměly. V současnosti máme nejvyšší poptávku po ochraně elektrických kontaktů při energetické údržbě budov," uvádí Jan Beránek ze společnosti NANOPROTECH a dodává: "Velkým úspěchem je využití našeho prostředku na čištění mastnoty na kávovary z nerezu. Ve velkém provozu je kávovar zašpiněný velmi rychle a po celodenní směně je poté dost pracné a zdlouhavé jej vyčistit, aby měl opět reprezentativní vhled. Náš produkt nejenže povrch vyčistí, ale poskytuje i dlouhodobou ochranu proti opětovnému usazování nečistot, mastnoty (otisky prstů) a výrazně usnadní následnou údržbu (stačí pouze suchým papírovým ubrouskem lehce otřít veškeré nečistoty z povrchu a poté smést do koše). Ušetříme tím tedy nejen čas, ale i náklady spojené s odměnou či čisticími potřebami (vyšší spotřeba jiné chemie, utěrek apod.).

"V našem portfoliu disponujeme řadou produktů z těchto oblastí: stavebnictví, gastro/restaurace, HORECA, domácnost, kanceláře, sport a auto motto. Zaměřujeme se zejména na čištění a ochranu minerálních povrchů, jako jsou beton, kamenné plochy, minerální omítky a asfalt. Dále pak na materiály ze dřeva, plastu, skla, nerezu, textilu, kůže či koženky a mnoha dalších. Díky speciálním nanoproduktům dokážeme ochránit fasády, střechy, terasy, schody, parkovací plochy, městský mobiliář apod. Dále umíme odstranit graffiti, psí i lidskou moč, posypovou sůl a další nežádoucí vlivy," vyjmenovává Martin Veber ze společnosti Nanovision, kde všude jejich technologie působí.

Co nelze ochránit a vyčistit, opravdu zatím nevíme. Doposud se nám podařilo vždy najít to správné řešení.

Zájem ze strany firem i koncových zákazníků o nanotech- nologie zcela jistě roste. Naše produkty dodáváme zejména aplikačním čisticím firmám. Zakázky realizujeme často na městském majetku a developerských projektech. Dále se staráme o údržbu sportovišť, wellness a budov. V největším pražském mrakodrapu došlo během výstavby k biologickému znečištění močí několika sprchových koutů. Jelikož se jednalo o obložení z přírodního kamene, který nebyl naimpregnován, moč se díky tomu dostala hluboko do kamene.


text: Martina Kymrová, zdroj: www.nanovision.cz, www.nanoprotech.cz

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

ČSPÚ LIBLICE

28.04.2022

"Udržitelný rozvoj, digitalizace a robotizace - za vším je člověk"

Čištění biologického odpadu pomocí enzymů je ekologické, a přesto účinné. Organický odpad je v podstatě směs komplexních produktů, které se obvykle musí rozložit na jednotlivé složky. Máme-li dost času, řeší tento proces příroda tím, že provádí nutnou hydrolýzu, což je rozkladná reakce za pomoci enzymů, které jsou odvozeny z mikroorganismů...