Letiště v Dubaji je jedním z našich největších projektů

10.03.2019

Historicky byla firma Tridium založena jako produkt, který má integrovat různé systémy od konkurenčních výrobců, nezávisle na tom, jestli to vyrobí Johnson Controls, Schneider, nebo Honeywell. Smyslem je, aby regulátory, které jsou v rámci budov, mohly být zaintegrovány do jednotné platformy, z které lze systémy řídit, popřípadě nějakým způsobem ovládat.

Společnost Tridium vznikla v USA v roce 1998 a svou evropskou pobočku založila před devatenácti lety v Británii. Pak Honeywell koupil společnost Tridium v roce 2005 a ponechal ji v podstatě jako nezávislou společnost, tzn. že dodnes existuje společnost reprezentující tuto značku.

Na jaké bázi je založena činnost společnosti Tridium?

Je to víceméně softwarová společnost, protože jejím hlavním produktem je software, pod názvem NIAGARA FRAME WORK. Je to v podstatě řešení pro integraci systémů v budovách. Nejprve to byla mimo USA pouze britská firma, která byla zaměřena hlavně na tamní trh, nicméně postupem let - od roku 2005, kdy společnost koupil Honeywell, pokračovala distribuce produktů i do dalších zemí.

Evropské sídlo je tedy v Británii, co nastane v případě brexitu?

V případě, že by nastal tvrdý brexit, budou zavedena cla, která by se však z velkou pravděpodobností nevztahovala na software. Máme ale i hardware, takže by se založila evropská pobočka v Unii a využívaly se sklady Honeywellu, které jsou v Evropě.

Značka není příliš známá na trhu. Má to své důvody?

Tridium jako takové převážně spolupracuje s OEM výrobci, tzn. sama značka Tridium není tak moc vidět na trhu, nicméně produkt je dostupný přes různé firmy, jako například Phoneix Contact, Schneider Electric nebo samozřejmě i přes samotný Honeywell. Ten nabízí produkt přes své kanály, ať už jsou to Saia, Trend, Centraline, nebo i přímo divize Honeywellu, která dělá projekty na klíč pod označením Honeywell Bulding Solutions. Plus pochopitelně i Tridium má své externí distributory.

Na jaký segment trhu se primárně soustředíte?

Dodnes tvoří 95 % businessu budovy /building management systémy/, což je největší segment. Nicméně do budoucna bychom se chtěli zaměřit především na internet věcí, smart city.

Tedy konkrétně?

Internet věcí - u něj máme velmi dobrou podporu, jako jsou protokoly nebo referenční projekty. Co se týče smart city, je vždy trochu otázka, co to přesně smart city je. Z pohledu Tridia, smart city je integrace systémů v rámci města: doprava, veřejné osvětlení nebo budovy. Smart city například může být i to, že budu z veřejných budov po městě sbírat spotřeby a následně je analyzovat. To se dá také nazvat smart city - jde o definici. Je to nadstavba, která umí nějakým způsobem sbírat informace. My v podstatě máme projekty, u nichž jde hlavně o to, že sbíráme data z jednotlivých budov, které jsou po městě. Buď jsou ve správě města, nebo ve správě daného státu.

Vaši klienti jsou ze státního, nebo privátního sektoru?

Tridium nikdy nenabízí projekty přímo, vždycky přes lokální firmy, kterým je dodáváno řešení. Naším zákazníkem je lokální firma, lokální distributor, který to následně v daných státech nabízí svým zákazníkům.

Můžete uvést příklad projektu, na kterém pracujete?

Já bych zmínil projekt letiště v Dubaji, který běží již řadu let a je rozdělen na několik etap. Stavba se průběžně zvětšuje, takže se stále přistavuje. Tento projekt realizovala lokální pobočka Honeywellu v Dubaji a naše společnost Tridium dodávala řešení pro integraci všech systémů.

V čem je firma jiná oproti konkurenci? 

Největší rozdíl je v tom, že když vezmeme třeba Siemens, Schneider, nebo samotný Honeywell, tak zmiňované firmy chtějí dodat vždycky všechno, tzn. od pohonu přes senzory až po regulátory, i přes určitý software, který je nahoře. Chtějí tam pochopitelně dodat jenom svoji jednu značku, celý kompletní systém, v podstatě na klíč. To vlastně Tridium ani neumí, protože ani nemá hardwarové prvky. Ale zatímco tyto firmy staví na určité uzavřenosti, tzn., že to mohou dělat jenom oni, tak Tridium je pravý opak. Je to otevřený systém, do kterého se může kdokoli připojit, a zároveň jed- ním z velkých argumentů pro koncové zákazníky je to, že když vám nebude koncová firma, která to pro vás dělá, vyhovovat, můžete si vybrat jinou, která v tom bude pokračovat. Takže je to zároveň i motivace pro firmy, aby to dělaly dobře. Je to jediná firma na trhu, která to takhle má nastaveno.

Ve kterých zemích je Tridium aktivní? 

Já zodpovídám za střední a východní Evropu, tzn. od České republiky po Rusko. V každé zemi s výjimkou Rumunska máme lokálního partnera, lokálního distributora, který je schopen ten produkt prodat ať už koncovému zákazníkovi, nebo systé- movému integrátorovi. A ve všech zemích je to dostupné přes honeywellské kanály. Pro nás je Honeywell zákazníkem, byť je to finálně vlastník, protože jsme nezávislá společnost.

TEXT Arnošt Wagner FOTO Alena Kamas