Letiště Praha investuje

28.03.2019
Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha
Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha

Zvyšující se počty cestujících, nové technologie, ale také například nové bezpečnostní hrozby ovlivňují chod letiště. Zeptali jsme se Jiřího Krause, místopředsedy představenstva Letiště Praha, co to vše pro letiště znamená z provozního hlediska. 

Jak se pražskému letišti vlastně v loňském roce dařilo? 

V roce 2018 jsme odbavili o 9 % cestujících více než v roce předchozím. Růst v roce 2017 byl dokonce ještě mnohem vyšší - téměř 18%. To samozřejmě klade velké nároky na kapacity letiště, které se snažíme rozšiřovat. Už v roce 2016 jsme začali s krátko-dobými rozvojovými projekty, které mají rozšířit kapacity letiště v jeho stávající podobě. V rámci těchto kroků jsme například vloni otevřeli novou centrální bezpeč-nostní kontrolu na Terminálu 2. Ta nyní ve špičkách odbaví až o 40 % cestujících více. 

Otevřeli jsme také nové letadlové stání pro dálková letadla s nástupní čekárnou na Terminálu 1 nebo velkokapacitní karusely na odbavená zavazadla. 

Jak se nárůst počtu cestujících projevuje na službách? 

Rostoucí počet cestujících je samozřejmě znát také na dostupnosti služeb. Například  v červenci loňského roku jsme v některých dnech zaznamenali zcela vyprodaná parkovací stání. Brzy nato jsme ale otevřeli téměř 600 nových parkovacích míst, která nám kapacitu na parkovištích podstatně zvýšila. V lednu letošního roku jsme zase otevřeli novou komerční zónu na Terminálu 2, díky které rozšiřujeme nabídku obchodů a restaurací.

Co nového čeká cestující v letošním roce? Jaká místa na letišti se dočkají rozšíření? Pro cestující asi není příliš viditelný projekt nového depa autocisteren a produktovodu leteckých pohonných hmot. Z pohledu leteckého provozu se však jedná o zcela zásadní stavbu, kterou zpro vozníme na konci letošního roku. Běžný cestující naopak ocení nové odbavovací přepážky na Terminálu 1 i 2 nebo nový vzhled a komfort gatů na Terminálu 1.

Letos jsme zahájili také rozsáhlou rekonstrukci třídírny zavazadel, která potrvá zhruba dva a půl roku. 

Mluvil jste o zvyšování kapacit na parkingu. Připravujete v tomto ohledu také něco na letošní rok? 

Do parkovacích služeb pro cestující investujeme pravidelně. Nová parkovací místa ovšem letos neplánujeme. Zato chceme investovat do zvýšení komfortu. Chystáme například investici do nového parkovacího systému, který bychom měli spustit na konci roku 2019. Připravujeme rozšíření některých parkovacích míst z 2,4 m na 2,65 m v rámci pilotního programu v parkovacím domě PC Comfort nebo pořízení dobíjecích stanic na elektromobily.

Nová bezpečnostní kontrola T2
Nová bezpečnostní kontrola T2

Kdy se dočkáme nových parkovacích míst? 

Pravděpodobně nejdříve v roce 2023, kdy bychom podle stávajících plánů měli dokončit stavbu nového parkovacího domu před Terminálem 2, který bude náhradou za stávající parkovací dům PA Smart. V budoucnu by měly na letišti vzniknout celkem dva nové parkovací domy a my už víme, jak by měly vypadat. Přibližně v polovině ledna jsme totiž vybrali vítěze architektonické soutěže na podobu celého veřejného prostoru před rozšířeným Terminálem 2. Hlavní součástí projektu jsou právě dva nové parkovací domy. Na březen chystáme na letišti dokonce výstavu těchto vítězných architektonických návrhů. 

Jaké jsou vlastně stávající kapacity letiště - a budou stačit? 

Stávající kapacitu letiště se nám podařilo zvýšit na přibližně 17 milionů cestujících, což je ovšem číslo, kterého letos dosáhneme. Další zvyšování kapacit v rámci současné podoby letiště však již není možné, jelikož pro to nemáme prostor. Musíme tedy stavět, a proto jsme přijali strategii dlouhodobého rozvoje. Její součástí jsou rozsáhlé rozvojové plány, které obsahují nové stavby, jako jsou například paralelní dráha nebo rozšířený Terminál 2. 

Proč je výstavba paralelní dráhy tak důležitá? 

Víme, že cestovní ruch může i nadále růst, což je pro Prahu a Českou republiku velmi dobrá zpráva. Určitě chceme, aby se cestovní ruch rozvíjel a do Prahy cestovalo stále více turistů. Stejně tak chceme, aby více létali Češi. To však bude možné jedině za předpokladu, když bude mít letiště dostatečné kapacity. Již dnes se stává, že nemůžeme některým leteckým společnostem nabídnout ty nejatraktivnější časy příletů a odletů, o které stojí, protože máme plné kapacity přistávací dráhy a víc letů se nám na ni ve špičkách už nevejde. V konečném důsledku to může znamenat, že se letecká společnost rozhodne svou linku z Prahy neprovozovat.

Kdy by tedy měla paralelní dráha stát? 

Podle stávajících plánů bychom s výstavbou paralelní dráhy měli začít nejdříve v roce 2023 a dokončena by měla být někdy po roce 2026. O kolik se zvýší kapacity letiště? Po otevření paralelní dráhy by se kapacita letiště měla zvýšit maximálně na 21 milionů odbavených cestujících. 

Nová ranvej ale znamená více hluku na letišti. 

To je pravda jen částečně. Po zprovoznění paralelní dráhy uzavřeme stávající dráhu 12/30, která vede nad hustě osídlenými částmi Prahy a Kladna. Výrazně se tak uleví přibližně 200 tisícům obyvatel. Navíc se díky paralelní dráze uzavře provoz letiště v noci. V noční době od 24:00 do 5:29 bude úplně zastaven letecký provoz. 

Rozvoj letiště Praha
Rozvoj letiště Praha

Letiště je velmi specifickým objektem z hlediska bezpečnosti a správy budov. Jak eliminujete potenciál provozního rizika, např. výpadek tepla, elektřiny nebo klimatizace, ale také třeba ucpané toalety nebo netekoucí vodu?

Mezinárodní letiště významu a velikosti Letiště Václava Havla Praha si nemůže dovolit výpadky jakéhokoli systému. Pouze minuty bez elektřiny totiž mohou mít pro letecký provoz nedozírné následky. Máme proto redundantní technologie, které zajišťují dodávky v případě výpadků. Například v oblasti elektrického proudu máme několik přívodů a redundantní transformátory. V případě, že jeden vypadne, nastupuje okamžitě další. Pro úkony na záložních systémech máme vlastní technologické dispečinky. Během výpadku by tak cestující neměl vůbec nic poznat, jelikož veškeré systémy jsou během několika vteřin automaticky převedeny na jiný zdroj. 

Pokud se jedná o údržbu, vše řešíme sami v rámci pohotovosti H24. Z pohledu facility pak outsoursujeme pouze úklid. Ovšem s jednou výjimkou, a tou jsou toalety, které jsou důležité a obzvláště citlivé pro zákaznickou zkušenost. Zde si tedy chceme udržet maximální kontrolu nad kvalitou. 

Bezpečnostní služby a provoz budovy si tedy zajišťujete sami nebo outsourcujete? 

Obojí vlastními silami. Bezpečnostní služby jsou navíc páteřní organizační jednotky na letišti, a to z podstaty bezpečného provozu mezinárodního letiště. Bezpečnostní pracovníci tvoří dokonce největší organizační jednotkou co do počtu zaměstnanců. 

Kolik zaměstnanců se vlastně stará o chod letiště? Nemáte problém s jejich nedostatkem? 

Letiště Praha zaměstnává přes 2600 zaměstnanců a najdete u nás opravdu velký počet pozic. Jsou to už zmínění bezpečnostní pracovníci, provozní pracovníci, údržbáři, řemeslníci jako zedníci, elektrikáři, instalatéři, ale také kuchaři. Dále tady máme specialisty na životní prostředí, právníky, stavaře, techniky, IT specialisty a celou řadu dalších profesí. Uchazečů o zaměstnání je na trhu obecně nedostatek, a my na letišti nabíráme neustále. Pravidelně máme vypsáno zhruba 60-70 volných pozic, které se neustále obměňují. Vloni se nám podařilo nabrat přibližně 300 nových zaměstnanců, takže letiště i v tomto ohledu roste.

Jak se vyvíjí zabezpečení letišť? 

Bezpečnost na letišti se pochopitelně neustále vyvíjí, a to jednak v závislosti na nových hrozbách a také nových technologiích a postupech. Ty my neustále testujeme. Chystáme také zde několik investic, například v roce 2019 to bude pořízení tzv. body scannerů do prostoru centrální bezpečnostní kontroly na Teminálu 2. 

Jakou hrozbu představují třeba drony? 

Za posledních zhruba sedm let jsme měli na našem letišti přesně čtyři hlášení o pohybu dronů bez povolení, takže se zatím jedná o ojedinělé případy a rozhodně patříme k těm méně ovlivněným letištím. Jak už jsem řekl, obecně platí, že letiště opatření v oblasti bezpečnosti neustále zlepšuje, a to se týká také nepovoleného pohybu dronů. Testujeme nové technologie a plánujeme v této oblasti velmi brzy také nové investice.

Na co se mohou cestující letos těšit nejvíce? 

Letiště je především o létání, takže určitě hlavně na nové linky a nová letecká spojení do nových destinací. Od června začne z Prahy létat pravidelná denní linka do Newarku, což je letiště v blízkosti New Yorku. Bude otevřena také nová přímá linka do Casablanky, Florencie nebo chorvatského Zadaru. Jednáme také o dalších nových přímých linkách, které by snad letos mohly ještě přibýt. Konečné rozhodnutí je však vždy na letecké společnosti.


Nejnovější články  

ČSPÚ LIBLICE

28.04.2022

"Udržitelný rozvoj, digitalizace a robotizace - za vším je člověk"