Profesní užití dronů je na vzestupu, nová legislativa přinese další možnosti

16.05.2019

Zájem o drony mezi profesionálními uživateli dle Aliance pro bezpilotní letecký průmysl meziročně roste přibližně o 200-300 %. Drony se stále využívají především pro pořizování leteckých záběrů, možnosti jejich komerčního využití se však stále rozšiřují.

Letos v létě mají být schválena jednotná pravidla pro provoz dronů napříč Evropskou unií. Mimo jiné určí povinnou registraci všech provozovatelů dronů s dopadovou energií větší než 80 J, která je schopna vážně zranit člověka.

Zavedení správy provozu, která umožní schválení žádosti o let v reálném čase a bez papírování, zvýší bezpečnost provozu a podpoří rozvoj ve využití dronů. "Budeme je moci použít pro efektivní inspekce velkých oblastí nebo pro převoz zásilek v určitých koridorech. 

Ve Švýcarsku se již na několika místech takto realizuje převoz krevních vzorků," říká Jakub Karas z firmy UpVision a viceprezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. Využívání dronů pro technické účely se neustále rozšiřuje, a to především pro mapování, letecké inspekce a monitoring. 

"Pomocí dronů lze získat letecké ortofotomapy s obrazovým rozlišením a detailem, kterého dříve nebylo možné dosáhnout. Tento typ mapování je vhodný pro kontrolu různých oblastí nebo areálů a pro tvorbu podrobných digitálních map a 3D modelů," dodává Karas. 

Drony také usnadňují práci geologům, stavbařům, archeologům, ale i těžařům při mapování v důlních oblastech. V zemědělství dokážou identifikaci zvěř před sklizní nebo rozsah kůrovcové kalamity.

Široké uplatnění nacházejí také v údržbě objektů. Společnost M2C, která zajišťuje služby integrovaného facility managamentu, dokáže díky využití thermo snímků zjistit poškození pláště budovy a s tím související úniky tepla nebo díky možnosti prozkoumání poškozené střechy najít místo, kde zatéká. "Včasnou identifikací je možné zabránit rozsáhlejším škodám a uspořit náklady na energie a následné opravy," uvádí mluvčí M2C Tereza Rýparová. "U ocelových konstrukcí lze sledovat vývoj jejich opotřebení a poškození, naplánovat opravy nebo zamezit havárii. Speciální činností je mapování podzemních produktovodů, identifikace poškození a rozsahu úniků a přesné určení místa pro případ nutnosti opravy," dodává Rýparová.

Drony nacházejí uplatnění také v těžce přístupných nebo nebezpečných místech. 

"Využíváme je během vyřizování škod k prohlídkám rozsáhlých nebo těžko přístupných areálů, například po velkých požárech nebo při povodních. Dále také v rizikových oblastech, jako jsou chemické provozy," uvádí mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová s tím, že drony lze využít i při kalkulaci rizika podle plochy během posuzování přijetí k pojištění.

Velký potenciál k využití fronů je také v záchranných službách. Například hasiči mohou kontrolovat nebezpečná místa. Pomoci mohou také při pátrání po pohřešovaných osobách. 

Největší světoví výrobci již připravují několik typů dronů pro osobní přepravu. Několik z nich má za sebou testovací lety bez posádky, jako například Airbus a Boeing. Čínský EHang provedl první lety s lidskou posádkou, Spojené arabské emiráty je chtějí letos začít využívat. Uber plánuje přepravu osob pomocí dronů v roce 2023.

V České republice je v současnosti v Úřadu pro civilní letectví registrováno více než 800 dronů k profesnímu využití.

Povolení k provozování komerčních leteckých prací má téměř 500 subjektů v České republice. Dle Aliance pro bezpilotní letecký průmysl je v České republice odhadem využíváno více než 100 000 dronů pro rekreační využívání, které prozatím nepodléhají registraci.

TEXT Red. FOTO Archiv M2C