Co obnáší bezpečnost v logistice?

01.07.2019

V dnešní době se dnes a denně řeší problematika bezpečnosti, ať již na úrovni státní, světové, nebo virtuální. Nás zajímalo, co taková bezpečnost znamená na úrovni firmy, například v logistice. Zeptali jsme se soukromé bezpečnostní služby, na co všechno je třeba myslet a jak to vlastně funguje.

Design bezpečnostního systému závisí v obecné rovině na charakteru objektu, charakteru zboží, na způsobu jeho procesování a samozřejmě na míře rizika vzhledem k hodnotě zboží. Například elektronické produkty mívají vysokou hodnotu, a proto by opatření v takových provozech měla být na vyšší úrovni zabezpečení. Dalším faktorem jsou požadavky zákazníka, protože každý má jiné priority a možnosti.

V první řadě je potřeba zajistit komplexní ochranu objektu. Z pohledu bezpečnosti musí být každý vchod/východ nebo otevřený prostor objektu střežený. Jsou to především rampy, vrátnice, recepce a nouzové východy. Neméně důležitá je také perimetrická ochrana areálu.

Celá architektura vzniká na základě procesu příjmu zboží a končí odvozem ze skladu. Je důležité, jak je se zbožím nakládáno v procesu přejímky, skladování a expedice a zda skutečnost souhlasí s přepravními dokumenty. Dále jestli je zboží na celopaletách, nebo je v tzv. "Picking zónách", kde je v kusových položkách.

Nemalou roli hraje zabezpečení tzv. režimových pracovišť, kam má přístup pouze omezený počet zaměstnanců. Jedná se o místa, kde je většinou skladováno citlivé zboží nebo zde probíhají operace s přidanou hodnotou, jako jsou např. montáže/demontáže, systémové uploady apod.

Počet bezpečnostních pracovníků obecně závisí na typu objektu, charakteru jeho provozu, typu procesů, na požadované úrovni zabezpečení apod. Nejprve je důležité pochopit očekávání a motivaci zákazníka. Poté se realizuje bezpečnostní audit objektu nebo procesu. Na jeho základě se identifikují kritická místa, kritické procesy nebo jejich kroky a navrhují se opatření.

"Nedílnou součástí ostrahy je využití moderních technologií. Vždy usilujeme o to, abychom na základě dlouhodobých zkušeností zákazníkovi nabídli optimální nastavení tak, aby se navzájem doplňovaly fyzická ostraha a bezpečnostní technologie. Jednoduše řečeno - ne vždy je třeba nasadit na objekt předimenzovaný počet bezpečnostních pracovníků, ale je nutné přemýšlet nad ostrahou objektu komplexně, a to i očima zákazníka, a optimalizovat ostrahu tak, aby byla efektivní," vysvětluje Luboš Bartík z Falcon Security.

Základní využívanou technologií je implementace kamerového systému a systému jeho sledování a vyhodnocování. Technologie komunikační nebo technologie pořizování záznamu. Dále se využívají technologie pro detekci, kde může být využíváno jak ruční, tak statické zařízení, nebo jejich kombinace. RFID technologie umožnila používání bezpečnostních štítků či čipů, které v kombinaci s RFID bránou dokážou odhalit neautorizovaný pohyb přes takovou bránu. Novější technologií, která se v bezpečnosti objevila, je např. Full Body Scanner, což je zařízení, které umí odhalit i nekovové předměty a zároveň je šetrné k lidskému organismu i k lidské důstojnosti. Vždy je potřeba zohlednit jak potřeby, tak i možnosti zákazníka a navrhnout optimální řešení, které je efektivní, flexibilní a investičně přiměřené.

A jaké jsou nejnovější trendy v oblasti bezpečnosti?

"Trendem v bezpečnosti je určitě pokrok v technologiích. Máme detailní kamery          s daleko lepší citlivostí a větší vizibilitou, máme nové způsoby detekce, zdokonalují se možnosti komunikace a pořizování informací. Ale na druhé straně i tyto dokonalejší technologie jsou stále procesovány lidskými zdroji. Jsou činnosti, které nenahradíte ani moderní technikou. Nejde ani tak o nahrazení lidského faktoru technologií jako spíše o tlak na osoby, které tyto technologie využívají. Na to, aby byly schopnější, vzdělanější, flexibilnější, výkonnější nebo efektivnější. Díky tomu dochází k redukci ostrahy, což vnímáme pozitivně, jelikož bezpečnostní pracovníci, kteří pracují                s takovou technologií, se řadí mezi specialisty v oboru. To je výchozí meta, kam by měla soukromá bezpečnostní služba směřovat," uzavírá Luboš Bartík, projektový manažer společnosti Falcon Security.

Další články 

ČSPÚ LIBLICE

28.04.2022

"Udržitelný rozvoj, digitalizace a robotizace - za vším je člověk"