Spojení s těmi, kdo vás potřebují

.

Facility Club Premium (FCP) je unikátní platformou pro výměnu informací a setkávání profesionálů z oboru Facility Managementu. 

FCP vznikl v roce 2018, aby vyplnil mezeru na trhu, kde chybělo nezávislé sdružení pro poskytovatele, dodavatele a odběratele Facility služeb. 

Cílem klubu je propojit všechny dotčené subjekty v jeden fungující celek.

AKCE PRO ČLENY KLUBU

Členové Facility Clubu Premium


Akce Facility Clubu

Meet & Greet

18.11.2019

Vážení přátelé a členové Facility Clubu Premium,

PROČ SE STÁT ČLENEM?

SLUŽBY A VÝHODY PRO NAŠE ČLENY

Členství ve FCP představuje možnost :

 • vybudovat si novou sít obchodních kontaktů
 • být průběžně informován o vývoji na trhu, dále o obchodních příležitostech nebo o aktuálním dění ve společnostech
 • čerpat služby nabízené FCP a našimi partnery za zvýhodněných podmínek

ČLENŮM FACILITY CLUBU NABÍZÍME:

 • prezentaci v časopise Facility Manager 5x ročně formou celostrany
 • umístění loga partnera na web a do časopisu
 • komunitu členských společností
 • vstup na akce pořádané FCP zdarma nebo za členský tarif / za zvýhodněných podmínek 
 • pravidelné akce (snídaně, koktejly, konference, kulaté stoly)
 • neomezené PR články na web a FB
 • možnost video reportáže a video rozhovoru
 • prezentaci ve Facility Club Book, který výchazí jednou ročně 
 • členské tarify na inzerci v periodikách WPremium event s. r. o.
 • školení a semináře pro zaměstnance za členský tarif
 • informační servis
 • marketingovou podporou
 • podporu při vyhledávání zaměstnanců

NÁŠ PŘÍSTUP

Vše co děláme, je promyšlené do posledního detailu.

 PR V ČASOPISE FM


NETWORKING

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

OSOBNÍ VAZBY


INFORMACE S PŘEDSTIHEM

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

VYTVÁŘÍME PROSTOR PŘESNĚ PRO VÁS